Na čo si dať pozor pri oknách počas zimy?

otvorené drevené okná

Zima dokáže dať vašim oknám poriadne zabrať. Sú neustále vystavené nízkym teplotám a vlhkému počasiu. Aby bola vaša domácnosť chránená a so zdravou klímou, je dôležité, aby boli okná v dobrom stave. Na čo si dať počas zimy najväčší pozor?

Nezáleží na tom, či máte doma plastové okná alebo drevené eurookná. Poriadnu starostlivosť počas zimného obdobia si vyžadujú oba typy. Je pravdou, že drevené okná môžu byť viac citlivé na poveternostné podmienky a vyžadujú si pravidelné ochranné nátery rámov. Drevené okná majú ale oproti tým plastovým vyššiu životnosť, samozrejme za predpokladu, že je o nich dobre postarané. Predpokladá sa, že dokážu tiež udržať optimálnu mikroklímu v domácnosti, ktorá je nevyhnutná pre zdravie a pohodlný pobyt. Spolu s výhodami však majú aj možné nevýhody, vrátane reakcie dreva na poveternostné podmienky. Taktiež ich oprava je o čosi náročnejšia, než oprava plastových okien, najmä čo sa týka povrchovej úpravy. Svoju patričnú starostlivosť si počas zimy vyžadujú aj plastové okná, aby nedošlo k poškodeniam a zníženiu funkčnosti.

Zimné obdobie je nepochybne testovacím obdobím pre vaše okná. Mráz, sneh, vlhkosť ale aj zimné slnečné lúče vplývajú na stav, odolnosť a trvácnosť okien.

Vyriešte úniky

Jedným z najčastejších problémov s oknami je prievan či únik tepla z domácnosti zapríčinený medzerami či nedostatočným tesnením. V zimnom období je tento jav ešte viac problematický, pretože umožňuje chladnému vzduchu presahovať do vašej domácnosti a teplému vzduchu unikať von. Dôsledkom sú tak zvýšené náklady na vykurovanie. Skontrolujte preto, či sa na oknách nenachádzajú akékoľvek medzery medzi oknom, rámom či stenou.

Tip: Najlepší spôsob, ako svojpomocne zistiť, či vaše okná prefukujú, je počas veterných dní. Vezmite horiacu sviečku prípadne zapaľovač a pomaly posúvajte pozdĺž rámu. Ak sa plameň pohne, viete, že dochádza k úniku vzduchu.

Malé úniky vzduchu sa dajú opraviť tmelom, avšak ak je medzera väčšia prípadne únik veľký, je vhodné obrátiť sa na profesionálny servis okien, ktorý vám s tým pomôže.

Stop vlhkosti

Vlhkosť je veľkým nepriateľom najmä drevených okien. Vlhkosť je jedným z najväčších nepriateľov drevených materiálov – môže spôsobiť hnilobu, deformáciu okien a zníženie ich funkčnosti. Preto je pri drevených oknách nevyhnutné, aby boli rámy vybavené ochranným náterom, ktorým sa zvýši ich odolnosť voči vlhkosti. Avšak prax ukazuje, že oprava plastových okien tiež často rieši problémy súvisiace s vlhkosťou, najmä jej hromadením a následnému vzniku plesní. Skontrolujte, či sa na vašich oknách alebo v okolí nehromadí vlhkosť a nevzniká pleseň. Pleseň v domácnosti totiž nie je nič vhodné a je dôležité vyhýbať sa jej. Príčinou hromadenia vlhkosti je najčastejšie nedostatočné tesnenie okien či problémy s pántami.

Nie je nad prevenciu

Ako sa hovorí, vždy je lepšie zabezpečiť preventívne opatrenia, než riešiť problémy. Preventívnym riešením pri starostlivosti o okná je ich pravidelná revízia. Okná by sa mali aspoň raz do roka kompletne skontrolovať. Môžete si na to vyčleniť konkrétne obdobie, napríklad každý prvý septembrový týždeň, čo vám pomôže nezabudnúť na ich kontrolu.

Ak by ste chceli mať istotu, na kontrolu a prípadnú opravu vašich okien si môžete privolať profesionálny servis okien. Profesionálny servis okien rieši všetko, čo sa týka okien od A po Z – kontrola ich stavu, funkčnosti, oprava plastových okien či drevených eurookien alebo aj dverí, renovácia okien a podobne. V mnohých prípadoch dokážu skúsení technici rozoznať a spozorovať poškodenia už v ich počiatočných štádiách a rýchlo a efektívne ich vyriešiť. Takýmto spôsobom sa vyhnete rozsiahlejším problémom s oknami, ktoré by mohli viesť k drahej oprave prípadne kompletnej výmene okien.